Kontaktinfo til styrene for hver enkelt forening burde være tilgjengelig på foreningsiden.

Bug #513795 reported by Lars Jansøn Engvik
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
DNS Inside
Status tracked in Trunk
Trunk
New
Undecided
Unassigned
studentersamfundet.no
New
Undecided
Unassigned

Bug Description

Det beste hadde vært å hatt funksjonalitet i Inside der man registrer styrer og verv for hver forening.

Dette har vi ikke i dag, men vi har om folk er oppført i foreningsstyrer. Det kan man bruke til å liste opp hvem styret i det minste består av.

Thomas Misund (misund)
Changed in studentersamfundet-web:
status: New → Invalid
Revision history for this message
Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) wrote : Re: [Bug 513795] Re: Kontaktinfo til styrene for hver enkelt forening burde være tilgjengelig på foreningsiden.

Hvorfor er denne satt til invalid? Å hente ut data fra databasen for å vise
på nettsiden gjelder da ikke kun inside.

2010/1/28 Thomas Misund <email address hidden>

> ** Also affects: dns-inside
> Importance: Undecided
> Status: New
>
> ** Changed in: studentersamfundet-web
> Status: New => Invalid
>
> ** Also affects: dns-inside/trunk
> Importance: Undecided
> Status: New
>
> --
> Kontaktinfo til styrene for hver enkelt forening burde være tilgjengelig på
> foreningsiden.
> https://bugs.launchpad.net/bugs/513795
> You received this bug notification because you are a direct subscriber
> of the bug.
>
> Status in DNS Inside: New
> Status in DNS Inside trunk series: New
> Status in studentersamfundet.no: Invalid
>
> Bug description:
> Det beste hadde vært å hatt funksjonalitet i Inside der man registrer
> styrer og verv for hver forening.
>
> Dette har vi ikke i dag, men vi har om folk er oppført i foreningsstyrer.
> Det kan man bruke til å liste opp hvem styret i det minste består av.
>
> To unsubscribe from this bug, go to:
> https://bugs.launchpad.net/dns-inside/+bug/513795/+subscribe
>

--
mvh

Lars Jansøn Engvik
Kommunikasjonsansvarlig
Det Norske Studentersamfund
Tlf.: (+47) 412 03 295

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Nei, du har rett. Men det må fikses i Inside før det kan fikses i presentasjonen.

Changed in studentersamfundet-web:
status: Invalid → New
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.