Søkefunksjon

Bug #488526 reported by Jon Ramvi
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
studentersamfundet.no
Status tracked in Legacy
Legacy
In Progress
Medium
Lars Jansøn Engvik

Bug Description

Sett opp AdSense search.

Jon Ramvi (ramvi)
Changed in studentersamfundet-web:
importance: Undecided → Medium
assignee: nobody → Thomas Misund (misund)
status: New → Confirmed
Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Foreslås løst ved å fjerne søkeboksen.

Changed in studentersamfundet-web:
assignee: Thomas Misund (misund) → nobody
Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Uff, en internal server error lar meg ikke assigne bugen til noen. Jon, den er til deg.

Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote : Re: [Bug 488526] [NEW] Søket fungerer ikke lengre

Det er kjapp løsning. Roger!

On Thursday, November 26, 2009, Thomas Misund
<email address hidden> wrote:
> Uff, en internal server error lar meg ikke assigne bugen til noen. Jon,
> den er til deg.
>
> --
> Søket fungerer ikke lengre
> https://bugs.launchpad.net/bugs/488526
> You received this bug notification because you are a direct subscriber
> of the bug.
>
> Status in studentersamfundet.no: Confirmed
>
> Bug description:
> http://studentersamfundet.no/sok.php?cx=002357753470547974117%253A5olmwomtvom&cof=FORID%253A11&ie=UTF-8&q=test&sa=S%25F8k&siteurl=studentersamfundet.no%252F
>

--
Jon Ramvi
(+47) 408 70 027
http://www.jonramvi.com

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote : Re: Søket fungerer ikke lengre

Merk som incomplete og assign til meg når den er fjernet i produksjon.

Skal fikse denne på en litt annen måte i 1.1.

Jon Ramvi (ramvi)
Changed in studentersamfundet-web:
assignee: nobody → Jon Ramvi (ramvi)
Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Dette ble ikke noe av, eller, Jon?

Thomas Misund (misund)
description: updated
Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote :

Fungerer ikke fordi Google nå tar seg betalt for Site Search, sjekker om det er en vei rundt

Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote :

Alt 1. Lag eget søk
Alt 2. Betal. Priser vedlagt
Alt 3. Sett opp AdSense search. Det betyr at vi får betalt av Google, men det er da mer reklame enn til vanlig. Dette er kanskje det beste alternativet. Kan testes på http://studentersamfundet.no/test/ramvi/

Revision history for this message
Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) wrote :

Sorry, men jeg har ikke tid til å fikse bugs.

Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote : Re: [Bug 488526] [NEW] Søket fungerer ikke lengre

Det er et budsjettvalg. Er det du eller en økonomiansvarlig som avgjør det?

On Monday, January 25, 2010, Lars Jansøn Engvik <email address hidden> wrote:
> Sorry, men jeg har ikke tid til å fikse bugs.
>
> ** Changed in: studentersamfundet-web/legacy
>     Assignee: Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) => (unassigned)
>
> --
> Søket fungerer ikke lengre
> https://bugs.launchpad.net/bugs/488526
> You received this bug notification because you are a direct subscriber
> of the bug.
>
> Status in studentersamfundet.no: Invalid
> Status in studentersamfundet.no legacy series: Invalid
>
> Bug description:
> Legg til søkeknapp som videresender folk til sitesearch hos Google. Drit i vårt design, bare få det til å funke.
>
> To unsubscribe from this bug, go to:
> https://bugs.launchpad.net/studentersamfundet-web/+bug/488526/+subscribe
>

--
Jon Ramvi
(+47) 408 70 027
http://www.jonramvi.com

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Det som ligger på /test/ramvi nå er mer enn bra nok.

--
Thomas Misund
--
http://hemmeligadresse.com/

2010/1/25 Lars Jansøn Engvik <email address hidden>

> Mailene kommer så treigt av og til.
>
> Det må nok tas opp som sak i HS i såfall.
>
> 2010/1/25 Jon Ramvi <email address hidden>
>
>> Det er et budsjettvalg. Er det du eller en økonomiansvarlig som avgjør
>> det?
>>
>> On Monday, January 25, 2010, Lars Jansøn Engvik <email address hidden> wrote:
>> > Sorry, men jeg har ikke tid til å fikse bugs.
>> >
>> > ** Changed in: studentersamfundet-web/legacy
>> > Assignee: Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) => (unassigned)
>> >
>> > --
>> > Søket fungerer ikke lengre
>> > https://bugs.launchpad.net/bugs/488526
>> > You received this bug notification because you are a direct subscriber
>> > of the bug.
>> >
>> > Status in studentersamfundet.no: Invalid
>> > Status in studentersamfundet.no legacy series: Invalid
>> >
>> > Bug description:
>> > Legg til søkeknapp som videresender folk til sitesearch hos Google. Drit
>> i vårt design, bare få det til å funke.
>> >
>> > To unsubscribe from this bug, go to:
>> >
>> https://bugs.launchpad.net/studentersamfundet-web/+bug/488526/+subscribe
>> >
>>
>> --
>> Jon Ramvi
>> (+47) 408 70 027
>> http://www.jonramvi.com
>>
>> --
>> Søket fungerer ikke lengre
>> https://bugs.launchpad.net/bugs/488526
>> You received this bug notification because you are a member of EDB-
>> gjengen, which is subscribed to studentersamfundet.no.
>>
>>
>> Status in studentersamfundet.no: Invalid
>> Status in studentersamfundet.no legacy series: Invalid
>>
>> Bug description:
>> Legg til søkeknapp som videresender folk til sitesearch hos Google. Drit i
>> vårt design, bare få det til å funke.
>>
>>
>>
>
>
> --
> mvh
>
> Lars Jansøn Engvik
> Kommunikasjonsansvarlig
> Det Norske Studentersamfund
> Tlf.: (+47) 412 03 295
>

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Klart det er EDB-penger. Jeg vil strekke meg så langt som å si at de burde
være øremerket møtekostnader.

--
Thomas Misund
--
http://hemmeligadresse.com/

2010/1/26 Lars Jansøn Engvik <email address hidden>

> KAK får egen konto innen kort tid.
>
> 2010/1/26 Jon Ramvi <email address hidden>
>
> Det som ligger der gir meg reklame-inntekter. Det må altså settes opp med
>> DNS-google-bruker. Og da må vi få en PIN tilsendt i posten + ha et kontonr
>> pengene kan komme inn på. Dette er kanskje EDB-penger? JA!!!
>>
>>
>> Jon Ramvi
>> (+47) 408 70 027
>> http://www.jonramvi.com
>>
>>
>> 2010/1/26 Thomas Misund Hansen <email address hidden>
>>
>> Det som ligger på /test/ramvi nå er mer enn bra nok.
>>>
>>>
>>> --
>>> Thomas Misund
>>> --
>>> http://hemmeligadresse.com/
>>>
>>>
>>> 2010/1/25 Lars Jansøn Engvik <
>>> <email address hidden>>
>>>
>>>> Mailene kommer så treigt av og til.
>>>>
>>>>
>>>> Det må nok tas opp som sak i HS i såfall.
>>>>
>>>> 2010/1/25 Jon Ramvi <email address hidden>
>>>>
>>>>> Det er et budsjettvalg. Er det du eller en økonomiansvarlig som avgjør
>>>>> det?
>>>>>
>>>>> On Monday, January 25, 2010, Lars Jansøn Engvik <email address hidden>
>>>>> wrote:
>>>>> > Sorry, men jeg har ikke tid til å fikse bugs.
>>>>> >
>>>>> > ** Changed in: studentersamfundet-web/legacy
>>>>> > Assignee: Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) => (unassigned)
>>>>> >
>>>>> > --
>>>>> > Søket fungerer ikke lengre
>>>>> > https://bugs.launchpad.net/bugs/488526
>>>>> > You received this bug notification because you are a direct
>>>>> subscriber
>>>>> > of the bug.
>>>>> >
>>>>> > Status in studentersamfundet.no: Invalid
>>>>> > Status in studentersamfundet.no legacy series: Invalid
>>>>> >
>>>>> > Bug description:
>>>>> > Legg til søkeknapp som videresender folk til sitesearch hos Google.
>>>>> Drit i vårt design, bare få det til å funke.
>>>>> >
>>>>> > To unsubscribe from this bug, go to:
>>>>> >
>>>>> https://bugs.launchpad.net/studentersamfundet-web/+bug/488526/+subscribe
>>>>> >
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Jon Ramvi
>>>>> (+47) 408 70 027
>>>>> http://www.jonramvi.com
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Søket fungerer ikke lengre
>>>>> https://bugs.launchpad.net/bugs/488526
>>>>> You received this bug notification because you are a member of EDB-
>>>>> gjengen, which is subscribed to studentersamfundet.no.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Status in studentersamfundet.no: Invalid
>>>>> Status in studentersamfundet.no legacy series: Invalid
>>>>>
>>>>> Bug description:
>>>>> Legg til søkeknapp som videresender folk til sitesearch hos Google.
>>>>> Drit i vårt design, bare få det til å funke.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> mvh
>>>>
>>>> Lars Jansøn Engvik
>>>> Kommunikasjonsansvarlig
>>>> Det Norske Studentersamfund
>>>> Tlf.: (+47) 412 03 295
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>
>
> --
> mvh
>
> Lars Jansøn Engvik
> Kommunikasjonsansvarlig
> Det Norske Studentersamfund
> Tlf.: (+47) 412 03 295
>

Thomas Misund (misund)
description: updated
summary: - Søket fungerer ikke lengre
+ Søkefunksjon
Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote :

Venter på bruker av lars

Revision history for this message
Lars Jansøn Engvik (lars-engvik) wrote :

Spørsmålet et hvor mye reklame det er snakk om, er i utgangspunktet veldig negativ til reklame i det hele tatt.

Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote : Re: [Bug 488526] Re: Søkefunksjon

Kommer an på hva de søker på. Søker du Windows, er det nok mye
reklame. Søker du lady gaga konsert, er det nok mindre. Det er uansett
bare den valige remsa på Høyre side

On Friday, February 12, 2010, Lars Jansøn Engvik <email address hidden> wrote:
> Spørsmålet et hvor mye reklame det er snakk om, er i utgangspunktet
> veldig negativ til reklame i det hele tatt.
>
> --
> Søkefunksjon
> https://bugs.launchpad.net/bugs/488526
> You received this bug notification because you are a direct subscriber
> of the bug.
>
> Status in studentersamfundet.no: In Progress
> Status in studentersamfundet.no legacy series: In Progress
>
> Bug description:
> Sett opp AdSense search.
>
> To unsubscribe from this bug, go to:
> https://bugs.launchpad.net/studentersamfundet-web/+bug/488526/+subscribe
>

--
Jon Ramvi
(+47) 408 70 027
http://www.jonramvi.com

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Bug attachments

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.