Bookingskjema

Bug #445694 reported by Jon Ramvi
This bug report is a duplicate of:  Bug #483701: Masse endringer. Edit Remove
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
studentersamfundet.no
In Progress
High
Unassigned

Bug Description

Skjema som gir en ca pris på leie av lokaler

Høy pri
- legge inn rette priser
- legge ut

Lav pri
# JS som ikke lar deg sende inn før du har sendt inn nødvendig informasjon
# Sende inn som PDF istedenfor HTML
# Jquery datepicker istedenfor å spørre om DDMMYYYY

Related branches

Jon Ramvi (ramvi)
Changed in studentersamfundet-web:
assignee: nobody → Jon Ramvi (ramvi)
importance: Undecided → Critical
importance: Critical → High
status: New → In Progress
Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote :

Eistein er på konsert :(

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Status?

Jon Ramvi (ramvi)
Changed in studentersamfundet-web:
assignee: Jon Ramvi (ramvi) → nobody
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.