Typo in https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/openldap-server.html#openldap-tls

Bug #631332 reported by plrca2 on 2010-09-06
10
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Ubuntu Server Guide
Undecided
Book 'em Dano

Bug Description

Step 5: sudo sh -c "certtool --generate-privkey > /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem"

Step 7: sudo certtool --generate-certificate --load-privkey /etc/ssl/private/x01-test_slapd_key.pem \
 --load-ca-certificate /etc/ssl/certs/cacert.pem --load-ca-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem \
 --template /etc/ssl/x01-test.info --outfile /etc/ssl/certs/x01-test_slapd_cert.pem

Step seven uses x01-test while the rest of the page uses ldap01 as an example file name.

plrca2 (plrca2) wrote :

Also, in https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/openldap-server.html#openldap-server-populate I had to split the frontend into two files before I could add the information.

The guide says:
# Create top-level object in domain
dn: dc=example,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectclass: organization
o: Example Organization
dc: Example
description: LDAP Example

# Admin user.
dn: cn=admin,dc=example,dc=com
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword: secret

dn: ou=people,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: people

dn: ou=groups,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: groups

dn: uid=john,ou=people,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: john
sn: Doe
givenName: John
cn: John Doe
displayName: John Doe
uidNumber: 1000
gidNumber: 10000
userPassword: password
gecos: John Doe
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/john
shadowExpire: -1
shadowFlag: 0
shadowWarning: 7
shadowMin: 8
shadowMax: 999999
shadowLastChange: 10877
mail: <email address hidden>
postalCode: 31000
l: Toulouse
o: Example
mobile: +33 (0)6 xx xx xx xx
homePhone: +33 (0)5 xx xx xx xx
title: System Administrator
postalAddress:
initials: JD

dn: cn=example,ou=groups,dc=example,dc=com
objectClass: posixGroup
cn: example
gidNumber: 10000

I had to add the top two sections first, then add the rest separately.

Robert Roth (evfool) wrote :

Reassigning to the ubuntu-docs package, as it is a bug in the documentation only.

affects: ubuntu → ubuntu-docs (Ubuntu)
plrca2 (plrca2) wrote :

Also, the following sections differ by shadowLastChange. Which one is correct?

backend.example.com.ldif
olcAccess: to attrs=userPassword by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by anonymous auth by self write by * none
olcAccess: to attrs=shadowLastChange by self write by * read
olcAccess: to dn.base="" by * read
olcAccess: to * by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by * read

in ACL section
dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
olcAccess: {0}to attrs=userPassword,shadowLastChange by dn="cn=admin,dc=exampl
 e,dc=com" write by anonymous auth by self write by * none
olcAccess: {1}to dn.base="" by * read
olcAccess: {2}to * by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by * read

and also in the ACL section:
ldapsearch -xLLL -b cn=config -D cn=admin,cn=config -W olcDatabase=hdb olcAccess

but it looks like there is no place in the guide where we had set a password for that?
Instead, I used:
ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -LLL -b cn=config olcDatabase=hdb olcAccess

Matthew East (mdke) on 2010-09-12
tags: added: serverguide
Book 'em Dano (heymrdjd) wrote :

this fix applies to the ubuntu-docs 10.04.3

Changed in ubuntu-docs (Ubuntu):
assignee: nobody → Book 'em Dano (heymrdjd)
status: New → Fix Committed
Book 'em Dano (heymrdjd) wrote :

plrca2, please provide additional bug reports for the other two issues you brought forth here. The fix I provided only addresses the original typo stated in the heading of the bug report. Any additional issues that you come across, would require their own bug reports.

When reporting bugs in the future please use apport, using 'ubuntu-bug' and the name of the package affected. You can learn more about this functionality at https://wiki.ubuntu.com/ReportingBugs.

Book 'em Dano (heymrdjd) on 2010-11-23
tags: added: lucid

-----------------------------------------------------------------------
b khosravi wil beter contact houden door gebruik te maken van de
hipste nieuwe producten
van Google.

Als je al Gmail hebt of Google Talk, ga je naar:
http://mail.google.com/mail/b-831d1a165e-fc909e5cdf-pSboRfjxYlCuW4dkBhnTe5ejLOg
je moet op deze link klikken om te kunnen chatten met b khosravi.

Voor Gmail, een gratis e-mailaccount van Google met meer dan 2,800 MB
opslag en chatten met b khosravi, ga je naar:
http://mail.google.com/mail/a-831d1a165e-fc909e5cdf-pSboRfjxYlCuW4dkBhnTe5ejLOg

Gmail biedt:
- Chatfunctie meegeleverd met Gmail
- Krachtige bescherming tegen spam
- Ingebouwde zoekfunctie voor berichten en een handige manier voor het
  sorteren van e-mails in 'conversaties'
- Geen pop-upadvertenties of irrelevante banneradvertenties, alleen
  tekstadvertenties en bijbehorende informatie die relevant zijn voor de inhoud
  van je berichten
Dit krijg je allemaal gratis. Maar er is nog meer! Door een Gmail-
account te openen, krijg je ook toegang tot Google Talk, de
chatfunctie van Google:

http://www.google.com/talk/intl/nl/

Google Talk biedt:
- Een functie voor online chatten, die je overal kunt gebruiken en die
niet hoeft te worden gedownload
- Een lijst met contactpersonen die is gesynchroniseerd met je Gmail-account
- Gratis telefoneren van pc naar pc met uitstekende geluidskwaliteit
wanneer je de Google Talk-client downloadt

We doen ons uiterste best om nieuwe functies toe te voegen en
verbeteringen aan te brengen. We zullen je daarom van tijd tot tijd
vragen of je opmerkingen of suggesties hebt.. We stellen je hulp bij
het verbeteren van onze producten zeer op prijs!

Bedankt,
Het Google-team

Ga voor meer informatie over Gmail en Google Talk naar:
http://mail.google.com/mail/help/intl/nl/about.html
http://www.google.com/talk/intl/nl/about.html

(Als de URL's in dit bericht niet werken, kopieer je deze en plak je
ze in de adresbalk van je browser).

Kevin Godby (godbyk) on 2013-06-01
affects: ubuntu-docs (Ubuntu) → serverguide
Changed in serverguide:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers