Μεταφορά των sch-scripts στο github

Bug #1823840 reported by fottsia on 2019-04-09
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Medium
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Ο Επόπτης έχει ήδη μεταφερθεί στο github,
μήπως έχει νόημα να μεταφερθούν και τα sch-scripts εκεί;

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με το παρακάτω commit:
https://github.com/sch-scripts/sch-scripts/commit/42eb91033f7f25442874b99201aded128c58b855

Πλέον μην ανοίγετε άλλα bug reports εδώ, χρησιμοποιήστε το:
https://github.com/sch-scripts/sch-scripts/issues

Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Medium
status: New → Fix Released
Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :

Το ξανασκέφτηκα και τελικά προτίμησα το gitlab.com για τους παρακάτω λόγους:
1) Ως δοκιμή, αφού τα sch-scripts μεταφέρονται πιο εύκολα από τον Επόπτη ή το LTSP
2) Επειδή το gitlab.com είναι πιο open source friendly
3) Επειδή το gitlab επιτρέπει και self hosting, οπότε αν ποτέ χρειαστούμε, μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα όλο το gitlab.com/sch-scripts project στο ts.sch.gr.

Άρα, η νέα μεταφορά πραγματοποιήθηκε με το παρακάτω commit:
https://gitlab.com/sch-scripts/sch-scripts/commit/099ce8ca1258890515ef66317cd19d607272fae0

Ενώ πλέον τα νέα issues να γίνονται στο:
https://gitlab.com/sch-scripts/sch-scripts/issues

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers