Το add-repo δεν δουλεύει σε bionic

Bug #1823837 reported by fottsia on 2019-04-09
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
High
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας:
http://ts.sch.gr/wiki/Linux/Αποθετήρια
δίνω:
sh -c 'cd /tmp && wget ts.sch.gr/repo/add-repo && sh add-repo ts.sch.gr/repo'
αλλά βγάζει σφάλμα:
E: The repository 'http://ts.sch.gr/repo stable InRelease' is not signed.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :

Thanks, fix released στο https://github.com/sch-scripts/sch-scripts/commit/533788171980902fa37b50b6270bfdd60c31ebcc
και τις ανάλογες αλλαγές στο devs.

Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → High
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers