Ευκολότερη αλλαγή κωδικού πρόσβασης από τους χρήστες

Bug #1806583 reported by fottsia on 2018-12-04
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Undecided
Unassigned

Bug Description

Να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος ώστε οι χρήστες να μπορούν να αλλάζουν τον κωδικό πρόσβασής τους και πιθανώς το όνομα (real name) του λογαριασμού τους.

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers