Οι μπάρες κύλισης καλύπτουν τον τελευταίο χρήστη/ομάδα

Bug #1804373 reported by fottsia on 2018-11-21
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Αν κάποιος έχει πιο πολλούς χρήστες ή ομάδες από ότι χωράει η οθόνη, τότε τα sch-scripts βάζουν αυτόματα μπάρες κύλισης.
Το πρόβλημα είναι ότι η μπάρα κύλισης καλύπτει τον τελευταίο χρήστη/ομάδα και δεν φαίνεται καλά ούτε μπορεί να γίνει επιλογή του με το ποντίκι.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers