Τα sch-scripts εγκαθίστανται μόνο σε Ubuntu MATE

Bug #1798018 reported by fottsia on 2018-10-16
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Κατά την εγκατάσταση, τα sch-scripts προσπαθούν να απεγκαταστήσουν το πακέτο mate-hud.
Έτσι αποτυγχάνουν σε όλες τις διανομές εκτός του MATE, με το παρακάτω μήνυμα:
E: unable to locate package mate-hud

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers