Εκπαιδευτικό Λογισμικό και SWF αρχεία

Bug #1791639 reported by Yannis Siahos on 2018-09-10
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Medium
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Στο 18.04 Mate δεν μπορούν να τρέξουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά που περιλαμβάνουν swf αρχεία. By default προτείνεται να εκτελεστεί το VLC χωρίς επιτυχία

Yannis Siahos (siahos) wrote :

Εάν εγκατασταθεί το gnash τότε τα λογισμικά εκτελούνται επιτυχώς.
Μπορεί να προστεθεί στις εξαρτήσεις των sch-scripts.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :

Θέλει νέα έκδοση αυτών των εκπαιδευτικών λογισμικών ώστε η αρχική τους σελίδα να είναι index.html και όχι .swf.

http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=7479.msg83824#msg83824

fottsia (fottsia) wrote :

Τα λογισμικά που έχουν ακόμα πρόβλημα είναι τα παρακάτω:

dim-eikastika-a-st/data/webapp/webapp.ini:uri=file:///usr/share/dim-eikastika-a-st/d15/cd/startup.swf
dim-geografia-e-st/data/webapp/webapp.ini:uri=file:///usr/share/dim-geografia-e-st/geography.swf
dim-koinoniki-pol-agogi-e-st/data/webapp/webapp.ini:uri=file:///usr/share/dim-koinoniki-pol-agogi-e-st/intro.swf
dim-thriskeftika-c-d/data/webapp/webapp.ini:uri=file:///usr/share/dim-thriskeftika-c-d/d10/cd/startup.swf
gym-fysiki-agogi-a-c/data/webapp/webapp.ini:uri=file:///usr/share/gym-fysiki-agogi-a-c/g14-cd/data/data/main.swf
gym-germanika-a-c/data/webapp/webapp.ini:uri=file:///usr/share/gym-germanika-a-c/start.swf

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :

Για τα παραπάνω λογισμικά, ανέβηκαν νέες εκδόσεις με index.html αντί για .swf.
Τα παρακάτω δεν παίζουν σε chromium-browser επειδή απαγορεύει την πρόσβαση από τοπικά .swf σε τοπικά swf:
dim-koinoniki-pol-agogi-e-st
gym-pliroforiki-a-c

Πιθανά workarounds:
1) Να κάνουμε hardcode Exec=firefox .../index.html στο .desktop.
2) Να αλλάξουμε το sch-webapp-launcher ώστε να καλεί πάντα το firefox.
3) Το sch-webapp-launcher να σηκώνει έναν τοπικό web server και να εκτελεί μέσω localhost τα λογισμικά.

Για την ώρα έχει υλοποιηθεί το (1).

Επίσης στο gym-fysiki-agogi-a-c πολλά .htm αρχεία θέλουν φτιάξιμο να μην χρησιμοποιούν σταθερό μέγεθος 800x600. Ή να ανοίγουμε το αρχικό παράθυρο σε 800x600 για να μην φαίνεται η διαφορά.

Τέλος πολλά .swf δεν κάνουν clip σε 4:3 aspect ratio και φαίνονται και κάποια περιεχόμενα εκτός stage. Είτε να βρεθεί κάποια επικάλυψή τους με HTML είτε να διορθωθούν απευθείας τα .swf.

Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Medium
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers