Απενεργοποίηση του deja-dup

Bug #1787526 reported by fottsia on 2018-08-17
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Κατά την πρώτη σύνδεση των χρηστών, εμφανίζεται ο διάλογος για αντίγραφα ασφαλείας.
Επειδή στα σχολεία δεν είναι επιθυμητοί τέτοιοι διάλογοι παρά μόνο όταν κάνει σχετικό μάθημα ο καθηγητής, είναι καλύτερα να απενεργοποιηθεί.

Το σχετικό κλειδί είναι:
/org/gnome/deja-dup/prompt-check = disabled

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers