Προσθήκη του nopti στο pxelinux.cfg/default

Bug #1787007 reported by Alkis Georgopoulos on 2018-08-14
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Undecided
Unassigned

Bug Description

Το κλασσικό δίλημμα, ασφάλεια εναντίον ταχύτητας, όπως ήταν και το LDM_DIRECTX=True.

Προσθέτοντας "nopti" στο kernel command line των clients, δηλαδή στο αρχείο pxelinux.cfg/default, απενεργοποιούνται κάποιοι έλεγχοι για τις ευπάθειες spectre/meltdown και έτσι οι (συνήθως ήδη αργοί) clients δεν γίνονται αργότεροι.

Σχετικό benchmark: https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux-32bit-kpti

fottsia (fottsia) wrote :

Αναμένεται νέο option για την απενεργοποίηση όλων των mitigations:

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Spectre-Meltdown-Easy-Switch-52

fottsia (fottsia) wrote :

Πλέον υποστηρίζεται μια πιο εύκολη επιλογή, mitigations=off
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Spectre-Meltdown-Easy-Switch-52

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers