Αυτόματη εγκατάσταση adobe-flashplugin

Bug #1783137 reported by fottsia on 2018-07-23
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Κατά την εγκατάσταση των sch-scripts θα είναι καλό να προστίθεται και το partner repository και από εκεί να εγκαθίσταται το adobe-flashplugin, γιατί το προεπιλεγμένο flashplugin-installer βγάζει πολύ συχνά σφάλμα "η λήψη απέτυχε, να γίνει ξανά προσπάθεια", ακόμα κι αν το έχει καταφέρει!

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Committed
Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers