Απενεργοποίηση των αυτόματων updates

Bug #1781796 reported by fottsia on 2018-07-15
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Εκτελώντας software-properties-gtk → Καρτέλα Ενημερώσεις, βλέπουμε:
Όταν υπάρχουν ενημερώσεις ασφαλείας: Λήψη και αυτόματη εγκατάσταση

Αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, αν μετά από την αρχική εγκατάσταση του Ubuntu κάποιος προσπαθήσει να εγκαταστήσει τα sch-scripts, είναι πιθανό να αποτύχει γιατί θα γίνονται ενημερώσεις στο background χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ο χρήστης.
Αντίστοιχα και όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το Synaptic για να εγκαταστήσει προγράμματα.
Το πρόβλημα είναι πιο έντονο αν υπάρχουν θέματα συνδεσιμότητας, DNS, ή αργού Internet, οπότε και οι αυτόματες ενημερώσεις μπορούν να χρειάζονται πολλά λεπτά ή να κολλάνε για ώρες.

Καλύτερα ως προεπιλογή να είναι το:
Όταν υπάρχουν ενημερώσεις ασφαλείας: Άμεση εμφάνιση

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Committed
Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers