Αυτόματη αφαίρεση ορισμένων πακέτων

Bug #1781773 reported by fottsia on 2018-07-15
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Μερικά πακέτα του Ubuntu MATE 18.04 είτε δεν είναι χρήσιμα σε σχολικά περιβάλλοντα, είτε δημιουργούν προβλήματα χωρίς να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Θα ήταν καλό να αφαιρούνται αυτόματα κατά την εγκατάσταση των sch-scripts:

* mate-hud: αναζήτηση μενού με πληκτρολόγηση. Δυστυχώς προκαλεί κολλήματα ολόκληρου του interface: https://github.com/ubuntu-mate/mate-hud/issues/30
* ubuntu-mate-welcome: δεν είναι χρήσιμο σε σχολικό περιβάλλον, όπου πρέπει να καθοδηγούμε εκατοντάδες μαθητές για το πώς να το απενεργοποιήσουν.
* software-boutique: δεν δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών από τα αποθετήριά μας. Καλύτερα να αντικατασταθεί από το synaptic.
* snapd: προσφέρει το ubuntu-mate-welcome και το software-boutique, τα οποία έτσι κι αλλιώς θέλουμε να τα αφαιρέσουμε, ενώ παράλληλα τρώει σημαντική RAM.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Committed
fottsia (fottsia) wrote :

Στην έκδοση 18.04.1 του Ubuntu το ubuntu-mate-welcome είναι πακέτο snap και έτσι οι έλεγχοι των sch-scripts αποτυγχάνουν και δεν αφαιρείται.

Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Confirmed
Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
status: Confirmed → Fix Committed
Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers