Χρήση του προεπιλεγμένου panel layout

Bug #1781771 reported by fottsia on 2018-07-15
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Τα sch-scripts στην έκδοση 16.04 επέβαλαν τη χρήση του redmond panel layout.
Σύμφωνα με την ψηφοφορία στο http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=7125.0, οι καθηγητές προτιμούν το προεπιλεγμένο panel, επομένως καλύτερα τα sch-scripts να μην χρησιμοποιούν το redmond.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Committed
Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers