Άνοιγμα τοπικών αρχείων flash

Bug #1781768 reported by fottsia on 2018-07-15
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Σε Ubuntu MATE 18.04, τα εκπαιδευτικά λογισμικά δεν ανοίγουν σε τοπικές εγκαταστάσεις, παρά μόνο online από το http://ts.sch.gr/software.

Σύμφωνα με το http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=7218.msg81577#msg81577, χρειάζεται να προστεθεί η οδηγία plugins.http_https_only=false στον Firefox.

Για να δουλεύει για όλους τους χρήστες, θα πρέπει μάλλον να το βάλουμε στο sch-scripts.js.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Committed
Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :

Οι νέες εκδόσεις firefox έχουν ένα patch που επιτρέπει ξανά το lockpref:

debian/patches/allow-lockPref-everywhere.patch:
Description: Allow .js preference files to set locked prefs
Bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=440908

Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.