Υποστήριξη appstream στα αποθετήρια

Bug #1626479 reported by Alkis Georgopoulos on 2016-09-22
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Undecided
Unassigned

Bug Description

Οι εφαρμογές του αποθετηρίου repo αλλά και των PPA δεν εμφανίζονται στο gnome-software της 16.04, χρειάζεται να προστεθούν appstream metadata για να εμφανιστούν.

Σχετικά URLs:
https://github.com/ximion/appstream-generator/issues/4
https://bugs.launchpad.net/launchpad/+bug/1574948

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers