QwikZite: Passwd Protect for files and foto's

Bug #318413 reported by Ace Suares on 2009-01-18
2
Affects Status Importance Assigned to Milestone
QwikZite
Critical
Ace Suares

Bug Description

Add the possibility to password protect files and foto's.

Ace Suares (acesuares) wrote :

requested by otti

Changed in qwikzite:
assignee: nobody → acesuares
status: New → Confirmed
importance: Undecided → High
Ace Suares (acesuares) wrote :

De database moet wordne geiupdate. Op dit moment doen files en foto's het niet meer op geen enkele site.

Als ik klaar ben met de database update, laat ik het weten.

Changed in qwikzite:
importance: High → Critical
status: Confirmed → In Progress
Ace Suares (acesuares) wrote :

De database is ge update. Onder elke file en elke foto staan nu een kruisvakje voor 'protected' en een password. Graag testen. Er kan een probleem zijn met foto's die in pages of in news zitten. Graag testen.
Alle qwikzites waren ongeveer een uur helemaal in de war maar nu lijkt het weer goed. De speciale databases moet ik allemaal nog controleren.

Changed in qwikzite:
status: In Progress → Fix Committed
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers