Comment 3 for bug 684427

Mysle, ze nie będzie problemu z testowaniem. Pusc linka do rpma na jabbera ;)