Activity log for bug #1254807

Date Who What changed Old value New value Message
2013-11-25 17:30:59 Eduardo Damato bug added bug
2013-11-26 00:20:07 Julian Edwards maas: status New Triaged
2013-11-26 00:20:08 Julian Edwards maas: importance Undecided Wishlist
2014-07-01 13:04:50 Takashi Sogabe bug added subscriber Takashi Sogabe
2016-08-23 11:21:42 Andres Rodriguez maas: milestone 2.1.0
2016-10-13 17:11:39 Andres Rodriguez maas: milestone 2.1.0 2.1.1
2016-11-04 14:31:19 Blake Rouse maas: milestone 2.1.1 2.1.2
2016-11-04 23:22:54 Andres Rodriguez maas: milestone 2.1.2 2.2.0
2016-12-01 14:12:54 Launchpad Janitor branch linked lp:~blake-rouse/maas/vlan-relay
2016-12-06 09:07:02 MAAS Lander maas: status Triaged Fix Committed
2017-01-03 13:52:34 Andres Toomsalu bug added subscriber Andres Toomsalu
2017-03-15 09:12:56 Andres Rodriguez maas: status Fix Committed Fix Released