Pareizrakstība gconf-editor padomos

Bug #333266 reported by Pēteris Caune on 2009-02-23
2
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Latvian localization
Undecided
Pēteris Krišjānis

Bug Description

Skatos uz /apps/metacity/general/application_based. Garais apraksts ir iztulkots vāji, piem:

* Koncepcija ir nedaudz apstrakta
* Tāpat arī aplikācijām-bāzētais režīms ir diezgan neizstrādāta uz doto brīdi.

Ubuntu 8.10

Pēteris Caune (cuu508) wrote :

Ķēpīgs teksts, drusku pielaboju, bet tāpat neveikli.

Angliski:
Copy text
If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment.

Bija:
Ja patiess, tad Metacity darbojas vairāk pēc aplikāciju, nekā logu nosacījumiem. Koncepcija ir nedaudz apstrakta, taču kopumā aplikācijām-bāzēts uzstādījums ir vairāk līdzinās Mac nekā Windows. Kad jūs fokusējat logu aplikācijām-bāzētajā režīmā, visi logi aplikacijā tiks aktivizēti. Tāpat arī aplikācijām-bāzētajā režīmā fokusēšanas klikšķi netiek laisti caur logiem citās aplikācijās. Šī uzstādījuma eksistence ir diezgan apšaubāma. Bet šādi ir labāk, nekā uzstādījumi visām specifiskajām detaļām attiecībās starp aplikācijām-bāzētajiem un logiem-bāzētajiem režīmiem, piem., vai caurlaist klikšķus. Tāpat arī aplikācijām-bāzētais režīms ir diezgan neizstrādāta uz doto brīdi.

Ir:
Ja patiess, tad Metacity darbojas ar lietotnēm nevis logiem. Koncepcija ir nedaudz abstrakta, taču kopumā lietotņu-bāzēts uzstādījums vairāk atgādina Mac, mazāk Windows. Fokusējot logu aplikācijām-bāzētajā režīmā, visi logi lietotnē tiks aktivizēti. Lietotņu-bāzētā režīmā fokusēšanas klikšķi netiek padoti cauri citu aplikāciju logiem. Lietotņu-bāzētais režīms nav izstrādāts līdz galam.

Šīs izmaiņas ir 8.10 un 9.04.

Changed in localization-lv:
assignee: nobody → Pēteris Krišjānis (pecisk-gmail)
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers