Comment 2 for bug 1851507

Po-Hsu Lin (cypressyew) wrote :

4.15.0-1062.71 - oem
Regression test CMPL, RTB.

57 / 60 tests were run, missing: ubuntu_xfstests_btrfs, ubuntu_xfstests_ext4, ubuntu_xfstests_xfs
Issue to note in amd64:
  ubuntu_bpf - test_maps failed (bug 1837386)
  ubuntu_kvm_unit_tests - apic timeouted (bug 1748103) apic-split timeouted (bug 1821390)
  ubuntu_ltp - proc01 (bug 1829849) fs_fill (bug 1842266) memcg_max_usage_in_bytes (bug 1829979) memcg_stat (bug 1829983) memcg_use_hierarchy (bug 1829989) memcg_usage_in_bytes (bug 1829984) cpuset_hotplug (bug 1834006) getaddrinfo_01 (bug 1829995) crypto_user02 (bug 1837543)