Comment 1 for bug 1708088

Laimonas Vėbra (laimis) wrote :

Iš aprašyto visai neaišku, kur čia galėtų būti ispell-lt kaltė ar problema. Tuo beprasmiškiau dabar spėlioti apie kokius naujumus eina kalba, jei jau jie patys nesiteikia to paaiškinti.
Kol kas matau situaciją taip: iOS veikiausiai naudoja kažkokį propietary spellcheck'erio formatą, tad native žodynus/kalbas autodetect'as ir atpažįsta, o išorinių (hunspell/myspell) — ne. Gali pabandyti įsidiegti kitų kalbų žodynus ir pabandyti; veikiausiai įsitikinsi, kad ispell-lt čia niekuo dėtas, tad derintis prie neaiškių obuolio naujumų/reikalavimų — ne šio projekto tikslas. Nebent patvirtintum, kad problema būtent su ispell-lt žodynais, o kitų kalbų myspell žodynai veikia.