Nie przetestowany interfejs indymedia alba

Bug #530678 reported by szczym
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Indymedia poland
Confirmed
High
harcesz

Bug Description

Aktualny system do ukrywania postow oraz komentazy i glosowania nad feature pochodzi z imc-alba, nie został przetestowany przez nasza redakcje, nie wiemy czy sprawdzi sie w imc-pl.

ktos (najlepiej grupa kilku osób) z redakcji pownien(a) go przetestowac w te i wewte i dac feedback.

szczym (szczym)
Changed in imc-pl:
importance: Undecided → Medium
importance: Medium → High
milestone: none → beta
assignee: nobody → harcesz (harcesz)
status: New → Confirmed
Revision history for this message
harcesz (harcesz) wrote :

coś bym podłubał ale nie mogę się wlogować, nie dochodzi na mojego mejla reset hasła - nie jest ustawione na twojego szczym?

Revision history for this message
szczym (szczym) wrote : Re: [Bug 530678] Re: Nie przetestowany interfejs indymedia alba

helo

haslo trzeba sobie zresetowac w aegirze, zawołaj mnie to ci pomoge

kłaniam się

2010/3/4 harcesz <email address hidden>

> coś bym podłubał ale nie mogę się wlogować, nie dochodzi na mojego mejla
> reset hasła - nie jest ustawione na twojego szczym?
>
> --
> Nie przetestowany interfejs indymedia alba
> https://bugs.launchpad.net/bugs/530678
> You received this bug notification because you are a direct subscriber
> of the bug.
>

--
<email address hidden>

Revision history for this message
szczym (szczym) wrote :

helo i jak tam z testowaniem, udało sie zalogować ?

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.