Comment 3 for bug 483701

Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote :

De endringene som vil bli gjort i denne omgang er gjort (kan kanskje gjøre BITTELITT mer om det ABSOLUTT trengs for å gå live). Version 2 kan vi begynne å jobbe med etter studentersamfundet.no 2.0 er ute (høst 2010?) . Det er bare til å begynne å foreslå features som ønskes, men disse vil altså ikke komme før om lenge