อัปโหลดฟอนต์ของ f0nt ขึ้น f0nt branch

Bug #224837 reported by Manatsawin Hanmongkolchai on 2008-04-30
2
Affects Status Importance Assigned to Milestone
Clubdistro
Low
Manatsawin Hanmongkolchai

Bug Description

จากที่คุยกันทางเมล เราต้องการเอาฟอนต์ของเว็บฟ0นต์บางตัวเข้ามาในแพคเกจฟอนต์ของเราครับ ซึ่งตอนนี้ผมกำลังคุยกับทาง f0nt.com อยู่

Changed in clubuntu:
assignee: nobody → manatsawin
status: New → In Progress
Manatsawin Hanmongkolchai (whs) wrote :

http://www.f0nt.com/forum/index.php/topic,12896.new#new
ทาง iannnnn ดำเนินเรื่องให้แล้วครับ

พยายามลองหาหน้า project ของขวกฟอนต์อยู่ จะได้เอามาดูเป็นแบบได้
แต่ยังหาไม่เจอเลย

มะระ

เมื่อ พฤษภาคม 1, 2008 5:01 หลังเที่ยง, Manatsawin Hanmongkolchai <
<email address hidden>> เขียนว่า:

> http://www.f0nt.com/forum/index.php/topic,12896.new#new
> ทาง iannnnn ดำเนินเรื่องให้แล้วครับ
>
> --
> อัปโหลดฟอนต์ของ f0nt ขึ้น f0nt branch
> https://bugs.launchpad.net/bugs/224837
> You received this bug notification because you are the registrant for
> Clubuntu.
>

Manatsawin Hanmongkolchai (whs) wrote :

http://www.f0nt.com/forum/index.php/topic,12896.0.html
เนื่องจากบอร์ดฟoนต์เค้าข้อมูลถอยกลับไปจากการย้าย server ครับ

Changed in clubuntu:
importance: Undecided → Medium
milestone: none → release
Manatsawin Hanmongkolchai (whs) wrote :

http://www.f0nt.com/forum/index.php/topic,12896.new.html#new
ขอ deadline 15 ไปเลยนะครับ

Manatsawin Hanmongkolchai (whs) wrote :

ครบกำหนดเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปเป็นการรอ relicense จากเจ้าของฟอนต์ครับ

Manatsawin Hanmongkolchai (whs) wrote :

เหมือนว่าทาง f0nt จะนิ่งๆ อยู่ครับ

Changed in clubuntu:
importance: Medium → Low
Antti Kujanen (atiski) on 2009-04-05
Changed in clubdistro:
status: In Progress → Invalid
Manatsawin Hanmongkolchai (whs) wrote :

revert vandalism

Changed in clubdistro:
milestone: release → none
status: Invalid → Incomplete

LinkedIn
------------

Bug,

I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.

- Sira

Sira Nokyoongtong
Webmaster at Software Industry Promotion Agency (Public organization)
Thailand

Confirm that you know Sira Nokyoongtong:
https://www.linkedin.com/e/-3cfyaw-h8zvw4xh-1a/isd/9369992839/9W4nupCA/?hs=false&tok=05-kP5GkgKNBs1

--
You are receiving Invitation to Connect emails. Click to unsubscribe:
http://www.linkedin.com/e/-3cfyaw-h8zvw4xh-1a/XIUsluXkUukXNtwvRcFfRlrk1XZwlqOHdUsrG42/goo/224837%40bugs%2Elaunchpad%2Enet/20061/I3133947295_1/?hs=false&tok=3zfc_l38gKNBs1

(c) 2012 LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA.

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Related blueprints

Bug attachments